ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 5 เดือน ago by Thiranun Kunatum
MV ค่ายอาจารย์มืออาชีพ 2015
9 views
Posted 6 เดือน ago by Thiranun Kunatum
ภาพบรรยากาศการอบรม Active Learning ครั้งที่ 1 (Learning Game Design)
13 views
Posted 2 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ Active [...]
7 views
Posted 6 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native [...]
9 views