การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE) 14/8/61

Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum
0 views

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE)
เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอน หรือ “ค่าย OBE”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ในการปรับใช้หลักสูตร OBE สำหรับการวัดและประเมินผลการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 หลักสูตร เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ในระหว่าง
วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M Square

You may also like

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 ช่วงเช้า
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 เรื่อง [...]
3 views

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 ช่วงบ่าย
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 เรื่อง [...]
1 views

ภาพบรรยากาศการอบรม Active Learning ครั้งที่ 1 (Learning Game Design)
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

ภาพบรรยากาศการอบรม Active Learning ครั้งที่ 1 (Learning Game Design)
0 views

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Tools for Academic Writing”
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องพู่ระหง (ES1-516) [...]
0 views

การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE) 15/8/61
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
0 views

การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE) 16/8/61
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
0 views

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” 31 สค. 61
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอเชิญเข้าร่วมอบรม [...]
0 views

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” 31 สค. 61
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอเชิญเข้าร่วมอบรม [...]
0 views

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

การอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย [...]
0 views
Page 1 of 3
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *