การบรรยายพิเศษเรื่อง “พระราชปณิธาน” สมเด็จย่าและประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

71 views

การบรรยายพิเศษเรื่อง “พระราชปณิธาน” สมเด็จย่าและประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รองศาสตราจารย์ ดร วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ค่ายอาจารย์มืออาชีพปี 6 (Professional Teacher Camp 2019) วันที่ 6-9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม รีสอร์ท

Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา