การบรรยายาพิเศษการใช้งานห้องเรียน Virtual Classroom EP03

Posted 1 ปี ago by Thiranun Kunatum
369 views

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน)จัดการบรรยายาพิเศษ เรื่อง การใช้งานห้องเรียน Virtual Classroom โดยมี
วิทยากรพิเศษจาก บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์ (E4)

You may also like

Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา