การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native Student” ครั้งที่ 2 รอบเช้า

Posted 2 ปี ago by Thiranun Kunatum
104 views

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native Student” ครั้งที่ 2

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมแม่สาย
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากรโดย
ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ
บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

You may also like

Page 2 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา