การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ Active Learning” ภาคเช้า

Posted 2 ปี ago by Thiranun Kunatum
122 views

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ Active Learning”

ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากรโดย
ดร.วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา