การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ EP03

Posted 1 ปี ago by Thiranun Kunatum
37 views

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร E-Park ตึก M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยากรโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You may also like

Page 2 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา