การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1 EP02

Posted 2 ปี ago by Thiranun Kunatum
70 views

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม

การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1

วันที่ 4-5 เม.ย 61 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทีมวิทยากร ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์
2. อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย
3. อาจารย์อรนลิน สิงขรณ์

Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา