อบรมการจัดทำข้อสอบ TEST BLUEPRINT โดย ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์

Posted 2 ปี ago by Thiranun Kunatum
137 views

อบรมการจัดทำข้อสอบ TEST BLUEPRINT โดย ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์
ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและวิทยาลัยดุสิตธานี
วันที่ 2 พค. 2561

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา