อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 ช่วงเช้า

Posted 2 ปี ago by Thiranun Kunatum
204 views

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1
เรื่อง การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Game Design)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park

นำทีมโดย
คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์
ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box)

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา