อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 ช่วงบ่าย

Posted 1 ปี ago by Thiranun Kunatum
68 views

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1
เรื่อง การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Game Design)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park

นำทีมโดย
คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์
ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box)

Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา