เทคนิคการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสอนแบบ Active Learning | EP2

Posted 12 เดือน ago by Thiranun Kunatum
82 views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสอนแบบ Active Learning ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00–17.00 น. ณ ห้อง MI 405 อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยากรโดย คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล – ที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและด้านการพัฒนาวิชาชีพครูที่ได้รับการยอมรับจาก Apple ( Apple Professional Learning Provider) – อีกทั้งเป็น Google for Education Certified Trainer คนไทยคนแรกที่ได้เป็น Google Certified Innovator ประวัติ วิทยากรเพิ่มเติม Facebook : เก๋ไก๋ไฮเทค เทคโนโลยีการศึกษา เว็บไซต์ : inspirelearner.com

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา