แบบยื่นเสนออาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สามารถส่งเอกสารกลับมายังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

รายงานสรุปผลงานวิจัยในกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน วันที่ 19 เมษายน 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด www.facebook.com/aedothepage  หรือ http://bit.ly/2pyxUxY เอกสารประกอบกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน วันที่ 19 เมษายน 2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุนทรียเสวนา ครั้งที่ 5 เรื่อง Horizontal and Vertical Integration

เชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสุนทรียเสวนานักสอน ครั้งที่ 5

หัวข้อ  “ Horizontal and Vertical Integration”

  โดยวิทยากร 2 ท่าน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คือ

  1. รศ.ดร.นพ เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
  2. อ.ดร.นพ ยอดยิ่ง แดงประไพ ภาควิชาสรีรวิทยา

 

ร่วมอบรมได้ที่ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

คณาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/KM5HorizontalandVertical   ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560 นี้ค่ะ