อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2560

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้พิจารณารายนามผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นสำนักวิชา" นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศรายนามผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นประจำสำนักวิชา" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไว้ดังนี้ 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา 2.อาจารย์ ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา 3.อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ 4. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต์ 5. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา 7.อาจารย์ชาคริต ศีลเศวตสกุล 8.อาจารย์ปิยะภร ไพรสนธิ์ 9.อาจารย์อนุเทพ สุขศรีวงศ์ 10.อาจารย์ฉัตรกฤษ รื่นจิตต์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา
Posted in รางวัล / ผลงานเด่น, อาจารย์ดีเด่น.

ammarin arintasai

7 ตอบกลับไปที่ “อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2560”

 1. GeorgeDof พูดว่า:

  Wie man € 3000 schnell macht Schnelles Geld | Der beschaftigte Budgeter: http://v.ht/VEZfS?uhUXQ

 2. SamuelKah พูดว่า:

  Young girls are looking for sex in your city: http://gmy.su/:HIbR?VOg5Pp3

 3. SamuelKah พูดว่า:

  10 Best USA Dating Sites 2019: https://hec.su/mz26?ZzYmLD4

 4. RobertLib พูดว่า:

  Best Dating Apps 2019: https://chogoon.com/srt/50nyz?&uebjl=XY123UAv3w

 5. RobertLib พูดว่า:

  Top 5 UK Casual Dating Sites 2019: http://v.ht/06QBsl7?KIm6PVKM

 6. Brianpew พูดว่า:

  Free Local Sex – Finden Sie Frauen auf der Suche nach Sex: http://cort.as/-Ps35?&pjvhc=lMkaQr

 7. Brianpew พูดว่า:

  Sexy Frauen in deiner Stadt suchen nach Dating: https://chogoon.com/srt/rj1ve?0O5b5J5P

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น