อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา
สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์
อาจารย์ ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ชาคริต ศีลเศวตสกุล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
อาจารย์ปิยะภร ไพรสนธิ์
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

อาจารย์อนุเทพ สุขศรีวงศ์
สำนักวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ฉัตรกฤษ รื่นจิตต์
สำนักวิชาจีนวิทยา
Posted in รางวัล / ผลงานเด่น, อาจารย์ดีเด่น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *