ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ จำนวน 50,000 บาท ด้วยการส่งผลงานประเภทตำรา เรื่อง General Chemistry 1 โดยได้รับการประเมินผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ “ดีมาก”

อาจารย์ที่สนใจสามารถส่งผลงานของท่านเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ(Academic Extension and Development Office) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Posted in รางวัล / ผลงานเด่น.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา