โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native Student” ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชากา

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “Active Learning for Digital Native Student” 

ครั้งที่ 2


ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมแม่สาย 
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากรโดย 

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ 
บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาการอบรม ประกอบไปด้วย

- การแปลงเอกสารให้เป็น eBook และทำเป็นเว็บชั้นหนังสือออนไลน์

 - เทคนิคการสร้างสื่อ VR (Virtual Reality) และ

AR (Augmented Reality) แบบมีปฏิสัมพันธ์

- การสร้างสื่อสำหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

 - Applications สำหรับการศึกษา Nearpod, ZipGrade, Padlet,

Quik, Legend, Myidol, Meing


รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

สามาถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้

จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  

คณาจารย์ที่สนใจ

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

 https://goo.gl/RdgEXG หรือ

Posted in ข่าวสาร.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *