การผลิตสื่อออนไลน์ และ การสร้างผลงานทางวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (AEDO)
ร่วมกับ
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)

ขอประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง “การผลิตสื่อออนไลน์ และ 
การสร้างผลงานทางวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ” 

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง MI305 อาคาร Innovation park M square

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากรโดย 

คุณเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ


คณาจารย์และผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2561 

ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนออนไลน์ 
https://goo.gl/Fyyzqs 

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา