การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1

การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม 

การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1 

วันที่ 4-5 เม.ย 61 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทีมวิทยากร ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์
2. อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย
3. อาจารย์อรนลิน สิงขรณ์

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/qvE949

รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2561


รูปและเอกสารต่างๆ 

คลิก


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม)
ห้อง 108 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053-916-522, 053-916-524
Fax : 053-916-523
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น