ตราสัญลักษณ์ 20 ปี มฟล. เนื่องในโอกาศครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้วยส่วนประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ประสานการออกแบบตราสัญลักษณ์ 20 ปี

เนื่องในโอกาศครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทางส่วนประชาสัมพันธ์จึงได้ให้หน่วยงานต่างๆ ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานได้ที่เว็บไซส์มหาวิทยาลัย www.mfu.ac.th  

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

หรือดาวโหลดได้ตามลิงค์ 

คลิกดาวน์โหลด

 

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา