ค่ายอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2561

สำนักงานส่งเสิรมและพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมโครงการสัมนา "ค่ายอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2561"

เพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์ที่ดีและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ใหม่จากสำนักวิชาต่างๆ

และให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน(OBE)

และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 7 – 10  มิถุนายน 2561  

ลิงค์ไปยังค่ายจารย์มืออาชีพ คลิก

Posted in กิจกรรม, ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น