ข่าวประชาสัมพัน นานาทัศนะกับโน๊ตอุมดม

ส่วนพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวน นักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมฟัง พบปะ พูดคุย กับ พี่โน้ต อุดม
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม C4 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. (ประตูปิด 13.20 น.)

ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 - 15.00 น.

ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

******และขอความร่วมมือห้ามนำสัมภาระ เครื่องมือสื่อสาร

เข้าห้องประชุมสมเด็จย่าหากทีมงานตรวจพบ จะไม่อนุญาติให้เข้าเด็ดขาด******

ลงทะเบียนได้ที่ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ : 053-916-522, 053-916-527
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/

 

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา