เตรียมพบกับกิจกรรม HLLC2018

 

 

ใกล้เข้ามาแล้วกับกิจกรรม How to live and learn 2018

พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ
MFU Talent Contest , Club Friday (พี่อ้อย พี่ฉอด) , Lanna Blessing Ceremony KHANTOK , Walk RALLY , Fresher Night และอีกมากมาย

ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แล้วพบกัน...

----------------------------------------------------------------
สำหรับบุคลากรผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/forms/gSPoSCar6U6YyIiE3

----------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม)
ห้อง 108 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-916-522, 053-916-527
Fax : 053-916-523
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา