อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Tools for Academic Writing”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Tools for Academic Writing”

ร่วมเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการจัดรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ
1. MS Word for academic writing
2. Zotero
3. Mandalay

โดย ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ และ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องพู่ระหง (ES1-516) อาคาร M-square

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/fuFRch8Domo3bVGZ2

 (รับจำนวน 50 ท่าน) ภายในวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561

 

 

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา