ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผลงานประเภทตำรา/หนังสือ/หนังสือแปล เข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผลงานประเภทตำรา/หนังสือ/หนังสือแปล

เข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สนับสนุนสูงสุดทุนละ 50,000 บาท 

คณาจารย์ที่สนใจ

สามารถส่งผลงานของท่านในรูปแบบไฟล์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aedo@mfu.ac.th

พร้อมทั้งจัดส่งผลงานในรูปเล่มพร้อมกับแนบเอกสารประกอบ มายังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ อาคาร C1-108

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://goo.gl/4kaPqz

 

Posted in ข่าวสาร, ทุน - ตำรา.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น