ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 เรื่อง การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Game Design)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning  ครั้งที่ 1

เรื่อง การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Game Design)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park

นำทีมโดย

คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box)

รับจำนวนจำกัด 25 ที่นั่ง

ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ได้ที่ https://goo.gl/f2jsqk


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม)
ห้อง 108 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053-916-522, 053-916-527
Fax : 053-916-523
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/

Posted in ข่าวสาร, ไม่มีหมวดหมู่.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา