ประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ในห้องเรียนชำรุด สามารถติดต่อได้ที่

หากอุปกรณ์ในห้องเรียนชำรุด สามารถติดต่อได้ที่ ...
- โสตทัศนูปกรณ์ ติดต่อ. 053-916411
- เครื่องปรับอากาศ, และระบบไฟฟ้า ติดต่อ. 053-916276
- ฝ้า-เพดาน, โต๊ะ-เก้าอี้ ติดต่อ. 053-916275

 

 

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา