มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ

สถาบันเวชศาสตร์สุขภาพและผิวพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครแพทย์ เข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร "ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ"(Intensive advanced course in basic Aesthetic Dermatology) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 11 / 2559 จำนวน 60 คน  ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน มีทั้งภาคบรรยาย (ประมาณ 70 ชั่วโมง) และภาคปฏิบัติการหรือการดูงานคลินิก (ประมาณ 6 ชั่วโมง)

ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษา ขอรับใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กรุงเทพฯ)  ชั้น 7 อาคารปัญจภูมิ2  ถนนสาทรใต้  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  หรือทางโทรศัพท์ : 0-2679-0038-9 กด 0
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 หรือติดต่อ คุณกัญรินทร์   ผู้ประสานงานโครงการ ทาง E-mail  : kanyarih191150@gmail.com  หรือ Line ID: 191150

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบ

 รายละเอียดการอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ [ 168.68 KB]
 ใบสมัครอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ [ 307.77 KB]
 ตารางอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ [ 144.95 KB] 
Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา