ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำปี 2562 News

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ สูงสุด 30,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาจารย์ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอฯ ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ อาคาร C1-108 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น

1. เป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ โทรศัพท์ 053-916522

E-mail : aedo@mfu.ac.th ...

Website http://aedo.mfu.ac.th/


ขั้นตอนการขอรับทุน
https://goo.gl/T6cpt6

Posted in ข่าวสาร, ทุน - วิจัยในชั้นเรียน.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น