การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ Active Learning”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสอน Active Learning

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ Active Learning”

ด้วย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดโครงการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบันและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) โดยดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ Active Learning”

ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองและเรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการประเมินผู้เรียนผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนมีการโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นนการพัฒนาการเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนแบบเชิงรุกให้เท่าทันต่อนักเรียนในยุคปัจจุบัน


 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://bit.ly/2F5a72a


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นางสาววิภา พันธนะบูรณ์     โทร. 053-916-527

นางสาวไอรดา วางกลอน        โทร. 053-916-522

 

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น