ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด MFUMOOC

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด

MFUMOOC

รายวิชา : การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)

สำหรับ นิสิต นักศึกษา หรือ ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้วที่เว็บไซต์

https://thaimooc.org/…/course-v1:MFU-MOOC+mfu001+2019…/about

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

———————————————————-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
🏠 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม) ห้อง 108 
☎️ 053-916-522, 053-916-527, 053-916-524

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา