การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ”

ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 518 อาคารอเนกประสงค์ 4 (E4A)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณาจารย์ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/5YWNc7uouGRRpKcw8

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2562

—————————————————

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
🏠 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม) ห้อง 108 
☎️ 053-916-522, 053-916-524, 053-916-527

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา