ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ ได้แก่

1️⃣ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ บึงไกร 
🏦 สำนักวิชานิติศาสตร์
📑 ผลงานประเภท “ตำรา” เรื่อง คำอธิบายกฎหมายแพ่ง ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 
💰 ได้รับทุนสนับสนุน 40,000 บาท

2️⃣ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ 
🏦 สำนักวิชานิติศาสตร์
📑 ผลงานประเภท “หนังสื่อ” เรื่อง คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นตอนก่อนการฟ้องคดี
💰 ได้รับทุนสนับสนุน 40,000 บาท

————————————————————–
คณาจารย์ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
🏠 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม) ห้อง 108
☎️ 053-916-522, 053-916-527 (นุจิรา)
————————————————————–

Posted in ข่าวสาร, ทุน - ตำรา, รางวัล / ผลงานเด่น.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา