ขอเชิญคณาจารย์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

📣 ขอเชิญชวนคณาจารย์ชาวแม่ฟ้าหลวง 📣

เข้าฟังบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ 

💢 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 💢 
🗓 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
🕐 เวลา 8.30 – 16.00 น. 
 ณ ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร E-Park ตึก M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

👉 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัตน์ศิริ ทาโต 
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

——————————————————————

 

👉 คณาจารย์ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่
👉 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม) ห้อง 108 
☎️ โทรศัพท์ : 053-916-522, 053-916-527
✉️ E-mail : aedo@mfu.ac.th
🎯 Website : https://aedo.mfu.ac.th/

 

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา