ขอเชิญคณาจารย์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

📣 ขอเชิญชวนคณาจารย์ชาวแม่ฟ้าหลวง 📣

เข้าฟังบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ 

💢 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 💢
🗓 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
🕐 เวลา 8.30 – 16.00 น. 
 ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

👉 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา พันธุ์เจริญ 
ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาดุริยางคศิลป์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.


👉 คณาจารย์ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่

👉 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม) ห้อง 108 
☎️ โทรศัพท์ : 053-916-522, 053-916-527
✉️ E-mail : aedo@mfu.ac.th
🎯 Website : https://aedo.mfu.ac.th/

 

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา