Plickers

Plickers  เป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับเช็คชื่อ เช็คคำตอบ ของนักเรียน โดยใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ด้วยการสแกน AR Code โดยนักรียนจะมีกระดาษของตนเองที่ใช้เก็บรหัส และคำตอบประเภทตัวเลือก เมื่อครูต้องการจะเช็คชื่อ หรื่อตรวจคำตอบเพื่อเก็บ แค่เพียงให้นักเรียนชูกระดาษขึ้นมา ครูก็แอพพลิชั่นที่มีในสมาร์ทโฟน สแกนกระดาษของนักเรียน ก็จะเห็นคำตอบแบบเรียลไทม์บนหน้าจอได้เลย

ใช้งาน Plickers คลิก : https://www.plickers.com

Posted in LearningTools.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา