โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 2 ตุลาคม 2562

📣แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์📣

🚩 ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
ณ ห้อง MI-405 ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-Square)
(ฝั่งที่ทำการไปรษณีย์)

วิทยากร: รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รับจำกัดเพียง 30 ที่นั่ง ตั้งแต่บัดนี้-24 กันยายน 2562
หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/mfYb23er1xr1UWov6

——————————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม)
ห้อง 108
โทรศัพท์ : 053-916-522
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/

 
Posted in ข่าวสาร, ทุน - วิจัยในชั้นเรียน.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา