โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

🔊 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

👉 โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

👉 คณาจารย์ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มายังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและส่งเอกสารขอรับทุนได้ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดาวโหลดเอกสารได้ที่
ดาวโหลดเอกสาร

— — — — — — — — — — — — — — — —
👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📌 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม) ห้อง 108
☎️โทรศัพท์ : 053-916-527 วิภา
✉️ E-mail : aedo@mfu.ac.th
🌐 Website : https://aedo.mfu.ac.th/

Posted in ข่าวสาร, ทุน-ภาษา.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา