โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสอนแบบ Active Learning

 มาแล้วจ้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
🗓 ประจำเดือนตุลาคม​ 2562

เรื่อง เทคนิคการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสอนแบบ Active Learning

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00–17.00 น.
ณ ห้อง MI 405 อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากรโดย คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล

✔️ที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและด้านการพัฒนาวิชาชีพครูที่ได้รับการยอมรับจาก Apple ( Apple Professional Learning Provider)
✔️อีกทั้งเป็น Google for Education Certified Trainer คนไทยคนแรกที่ได้เป็น Google Certified Innovator

👉 ประวัติ วิทยากรเพิ่มเติม
Facebook : เก๋ไก๋ไฮเทค เทคโนโลยีการศึกษา
เว็บไซต์ : inspirelearner.com

—————————————————
👉 คณาจารย์ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครและลงทะเบียน

‼️ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 5 ตุลาคม 2562 ‼️

http://bit.do/mfuactivelearning

—————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม)
☎️ โทรศัพท์ : 053-916-522, 053-916-527
✉️ E-mail : aedo@mfu.ac.th
👉 Website : https://aedo.mfu.ac.th/

แล้งพบกันจร้า 😁

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา