โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเขียนตำราและหนังสือ ” 2562

โอกาสมาถึงแล้วสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเขียนตำราและหนังสือ ” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพู่ระหง
อาคาร E-Park(M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ฟังแล้วคณาจารย์สามารถกลับไปเขียนยื่นรับทุนได้เลย รีบสมัครก่อนที่นั่งเต็ม พลาดแล้วจะเสียใจ จัดเพียงปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น รับจำนวนจำกับเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 พฤษจิกายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยที่ http://bit.do/ffVip

—————————–
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
โทรศัพท์ : 053-916-522 นุจิรา ธรรมวงค์
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา