เตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดในการยื่นขอตำแหน่งฯ

เปิดรับสมัครคณาจารย์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม

ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดในการยื่นขอตำแหน่งฯ "

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย

  1. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง
  2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
  3. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ห้อง E4A-618 อาคารพลเอกสำเภาชูศรี (E4A) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://bit.do/fh2Ay

‼️รับจำนวนจำกัด 90 ที่นั่งเท่านั้น‼️ สมัครเลย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง-วันที่ 4 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 053916522 นุจิรา / 053916527 วิภา
อีเมลล์ aedo@mfu.ac.th

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา