โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมขอตำแหน่งทางวิชาการ” กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

‼️เปิดรับสมัครคณาจารย์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม‼️

เรื่อง "เตรียมความพร้อมขอตำแหน่งทางวิชาการ"

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย

ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ห้อง E4A-618 (Virtual Classroom) อาคารพลเอกสำเภาชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.do/fmrw2

‼️รับจำนวนจำกัด‼️ สมัครเลย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง-วันที่ 17 มกราคม 2563

--------------------------------------------------------------
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 053916522 นุจิรา / 053916522 วิภา
อีเมลล์ aedo@mfu.ac.th

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา