โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบกิจกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้ สำหรับบทเรียน Digital Learning” MFU Digital Learning: Go beyond MOOC

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบกิจกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้ สำหรับบทเรียน Digital Learning”

MFU Digital Learning: Go beyond MOOC

สำหรับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและอาจารย์ผู้ที่สนใจจัดทำบทเรียน Digital Learning โดยเฉพาะ

ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณาจารย์ที่สนใจ สมัครออนไลน์ได้เลยที่ http://bit.ly/38ihwY3
(รับจำนวนจำกัด) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

——————————————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ Academic Extension and Development Office มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม) ห้อง 108
โทรศัพท์ : 053-916-524 (อัมรินทร์)
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา