สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ MFU DIGITAL LEANRNING (รอบ 2)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้ที่มีใจรักในการออกแบบ และพัฒนาบทเรียน Online ในยุค Digital กับโครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล (MFU DIGITAL LEANRNING) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ (Learning Scientist) 1 ตำแหน่ง
2. นักพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Developer) 1 ตำแหน่ง
3. นักพัฒนาเว็บ (Front-End Developer) 2 ตำแหน่ง
4. นักพัฒนาระบบ (Back-end Web Developer) 3 ตำแหน่ง
5. นักโมชั่นกราฟฟิกแอนิเมชั่น (Motion Graphic Animator) 1 ตำแหน่ง
6. นักกราฟฟิก (Graphic Designer/Graphic ILLustrator) 1 ตำแหน่ง

 รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง. http://bit.ly/37mTuuq
 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/36hVanW
ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะได้ครบทุกตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่โครงการต่อสัญญาทุกปี
ฝากแชร์ด้วยน๊า ใครมีเพื่อน พี่ น้องที่มีความสามารถแนะนำมาได้เลยจร้า

—————————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม)
ห้อง 108 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-916-522 น้องยุ้ย, 053-916-524 พี่ริน
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา