เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning) ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะได้รับครบทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะมีติดต่อเพื่อเรียกเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและการสัมภาษณ์ต่อไป โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติหน้าที่เฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ (Learning Scientist)
2. นักพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Developer)
3. นักพัฒนาเว็บ (Front-end Developer)
4. นักพัฒนาระบบ (Back-end Web Developer)
5. นักออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX Designer)
6. นักถ่ายภาพ/วิดีโอและตัดต่อ  (Photographer/ VDO)

รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง http://bit.do/mdljobdetail
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.do/applymdl

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ – Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี E4A-427 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053917897 ต่อ 8066 วิภา พันธนะบูรณ์, 053917897 ต่อ 8069 อัมรินทร์ อรินต๊ะทราย
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/ 

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา