ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการสอนออนไลน์ เรื่อง Distance Learning รองรับภาวะวิกฤต COVID

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง Distance Learning รองรับภาวะวิกฤต COVID-2019 เพื่อให้สมาชิก ควอท. สามารถใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นการเรียนรู้แนวทางการจัดการอุดมศึกษาในสภาวการณ์ปัจจุบัน

โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-17.00 น.

ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมการอบรมผ่านทาง Video Conference ในวันและเวลาที่กำหนด โดยใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของท่าน

หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3bndajH

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหมวดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์สำหรับบุคลากรสายวิชาการของสำนักวิชา

————————————————
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววิภา พันธนะบูรณ์ โทร. 053-917-897‬ ต่อ 8066
หรือทางอีเมล wipa.pha@mfu.ac.th

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา