สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning) 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 พ.ค. 2563 เวลา 16.00 น. 

การสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 09.30 – 16.00 น. 
การสอบสัมภาษณ์
– วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.

โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติหน้าที่เฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
– รายละเอียดตำแหน่ง http://bit.ly/37mTuuq

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
– แบบฟอร์มสมัครออนไลน์ http://bit.ly/36hVanW  

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา