อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประสบการณ์จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Meet, Zoom และ Webex

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประสบการณ์จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Meet, Zoom และ Webex “Sharing for a better change together: SBCT”

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.30 น.

ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square

และออนไลน์ผ่านระบบ Live YouTube  เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 – 13.30 น.


คณาจารย์ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ คลิกลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ Tel : 053 917897 ต่อ 8066 (วิภา) อีเมล์ aedo@mfu.ac.th

Posted in กิจกรรม, ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา