ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะนำการให้บริการ MFU Learning Innovation Hub วันที่ 6 สิงหาคม 2563

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วม

กิจกรรมแนะนำการให้บริการ MFU Learning Innovation Hub 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563  ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี E4 ชั้น 3 

โดยสามารถเลือกช่วงเวลาในการเข้าร่วมได้ ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 08.30 – 10.00 น.
รอบที่ 2
 เวลา 10.30 – 12.00 น.
รอบที่ 3
 เวลา 13.30 – 15.00 น.


คณาจารย์ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเลือกช่วงเวลาที่ท่านสะดวก ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ คลิกลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 

Tel : 053 917897 ต่อ 8067 (นุจิรา)

 อีเมล์ nujira.tum@mfu.ac.th

 

 
Posted in กิจกรรม, ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา