ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ Moodle”

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ Moodle”

ณ ห้อง Pedagogy Experience (330) ชั้น 3
อาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

โดยจะจัดขึ้น 2 รอบ ดังนี้
 รอบที่ 1
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

 รอบที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา เวลา 09.00-16.00 น.

อาจารย์ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
 bit.ly/2XCwAN5 **ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563**

***ทั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียม Laptop มาด้วยตนเอง****


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทรศัพท์ 053 917 897 ต่อ 8071 (ปิยภรณ์)
อีเมล์ aedo@mfu.ac.th

 
Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา