ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
——————————-
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ผ่านโปรแกรม Webex Meetings by Cisco
วิทยากรโดย ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม มหาวิทยาลัยมหิดล
คณาจารย์ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : bit.ly/35Zefyw
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ภายในวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
——————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-7897 ต่อ 8069 (อัมรินทร์)
อีเมล์ aedo@mfu.ac.th
 
Posted in ข่าวสาร, ทุน - วิจัยในชั้นเรียน.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา